Мени
Продавница
00

Cart

ПочетнаГарантни услови

Гарантни услови

ГАРАНЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ

Ви благодариме што го купивте овој производ!

Со секој купен производ добивате гарантна картичка од: 1 – ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА, 2 – ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА и 3 – ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Гарантни услови за алат и опрема

За секој купен алат, опрема од брендовите OMEGA AIR, PROAIR, TYROLIT, TROTEC, FERM POWER TOOLS, и AER SERVICE се врши детална контрола и строг надзор за да се потврди квалитетот.

Според законските и договорните права, за секоја алатка и опрема се нуди 1 – ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА, 2 – ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА и 3 – ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА од датумот на купување за да работи без дефекти. При прием во сервис задолжително се прикажува сметката, фактурата како и гарантниот картон за купениот производ.

Во овој период СЕРВИСНИОТ ЦЕНТАР ќе го исправи секој дефект во работата на алатот на свој трошок. Овластениот сервис ќе го поправи производот што е можно поскоро, и ако е во текот на гарантниот период. рокот нема да биде фиксиран во рок од 30 дена, истиот ќе се замени со нов. Дистрибутерот, трговецот е должен најмалку пет години од денот на производството на производот, но не помалку од две години од денот на истекот на гаранцијата на производот, да обезбеди резервни делови за производот. Во случај на недостапност на делови од произведителот, брендот се бара алтернативно решение.

Исклучување на гаранција

Гаранцијата не ги покрива штетите предизвикани од:

 • Неправилна или невнимателна употреба (на пример, злоупотреба или употреба на несоодветна опрема и додатоци)
 • Неовластено мешање на алатката (на пример, отворање на производот и менување на алатката)
 • Механичко оштетување или преоптоварување на алатот
 • Пренизок или превисок напон
 • Надворешен удар (поради паѓање или удирање со алатот)
 • Употреба на неоригинална опрема и дополнителна опрема
 • Неправилна инсталација на алатот
 • Редовно лупење (на пример лупење на компоненти како што се четки за четки, лежишта, прекинувачи, кабли, заптивки, влошки, држачи, чакови и други компоненти)
 • Оштетување при транспорт по предавање на алатот
 • Непочитување на упатствата за употреба на алатката (вклучено во секоја алатка)
 • Од повисока сила
 • Гаранцијата исто така не опфаќа расклопување, делумно расклопување или поправки со неоригинални резервни делови или алати кои се поправени од неовластени лица.
 • Гаранцијата не се однесува на редовно периодично одржување, трошок или потрошувачка ниту делови како што се четки, масло, маснотии итн.
 • Гаранцијата не опфаќа редовни абења на алатката.
 • Гаранцијата не покрива неправилна употреба на алатката или хоби верзијата на алатката да се користи за професионални употреби.

Барање за поправка во гарантен рок

Во случај на поплака, алатката мора да се донесе или испрати до овластен сервисен центар заедно со оригиналниот доказ за купување (т.е. фактурата, сметката и гарантниот картон) Сите податоци во приложените документи мора да се совпаѓаат.

Потрошувачот нема право да бара замена за производот или враќање на платената сума, доколку ги има или недостатокот е минимален, односно не влијае на квалитетот и перформансите на основата функцијата на производот.

Законски права

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство што го регулира, продажбата на производите и тие права не се загрозени со гаранцијата.

НАПОМЕНА:

Со потврдување на нарачката, со кликнување на копчето ПОТВРДИ НАРАЧКА, се согласувате со условите на гаранција, рекламација, политка за поврат на средства итн.