Замената на филтерот на пред линија на завоен компресор е важна процедура за одржување на квалитетот на компримираниот воздух и заштита на компонентите на компресорот. 

Еве како да ја изведете процедурата:

  1. Исклучете го компресорот: Пред започнување на процедурата, осигурајте се дека компресорот е исклучен и дека нема напојување со струја.
  2. Испразнете го притисокот на воздухот: Користете го вентилот за освободување на притисокот на воздухот во системот за да го испразните.
  3. Лоцирајте го филтерот на пред линијата: Пронајдете го филтерот на пред линијата на вашиот компресор. Обично тој се наоѓа на влезната страна на компресорот.
  4. Отстранете го стариот филтер: Користете одвирач за да го отстраните филтерот на пред линијата. Внимавајте да не прска воздух или масло од филтерот во околината.
  5. Испрскете го филтерот: Испрскајте го седиштето на филтерот со чистач за да го исчистите од евентуални отпадоци или прашина.
  6. Поставете го новиот филтер: Поставете го новиот филтер на пред линијата и затегнете го со помош на одвијач.
  7. Стартувај го компресорот: Вклучете го компресорот и пратете ги сите инструкции за пуштање во работа од производителот.
  8. Тестирајте го работењето: Проверете дали компресорот функционира правилно и дали нема пукнатини или отпечатоци на проблеми.

Замената на филтерот на пред линијата треба да се изведе редовно во согласност со препораките на производителот и условите на работа. Ова ќе го одржи вашиот компресор во одлична состојба и ќе го заштити од можни проблеми.

Замената на филтерот на пред линијата е како редовен медицински преглед за вашиот компресор. Таа треба да се изведе редовно, како што ја препорачува производителот, за да го одржите вашиот компресор во најдобра состојба. Оваа процедура не само што го чисти вашиот систем од нежелени супстанци, туку и го заштитува од можни компликации во иднина. Поддржете го вашиот компресор за да ви пружи максимална перформанса и да ви овозможи беспрекорна работа.

Специјални понуди и попусти

Промоции со Ограничено Времетраење

Не пропуштајте ги нашите промоции со ограничено времетраење кои нудат значителни заштеди на одредени производи. Следете ги нашите објави и бидете први да ги искористите овие уникатни можности.