Индустриските завојни компресори дизајнирани за непрекинато работење ги комбинираат предностите на компактен завоен компресор со ниски трошоци за инсталација и работа и одлични перформанси, особено во апликации кои бараат континуирана работа. Сите функции се контролираат преку кориснички пријателски електронски контролер. Помалите димензии на подот и лесната инсталација помагаат да се решат проблемите со просторот. Заштедите на трошоците се огромни.

Електричниот моторен склоп со компресорска единица обезбедува стабилно пренесување на моќноста за време на работењето. Системот за поддршка на моторот е дизајниран да ги спречи оптоварувањата на ротирачките делови. Серијата е опремена со погон со поли-V ремен и лееани железни ременици, кои обезбедуваат најдобра сигурност во сите работни услови и намалување на енергетските загуби.

Овој систем за пренос исто така обезбедува ниско ниво на емисија на бучава и совршено порамнување на ротирачките делови. Едноставниот систем за затегање на ременот овозможува прецизно прилагодување на затегнатоста на ременот.

ПРИНЦИПИ НА ЗАВОЈНИ КОМПРЕСОРИ ДИЗАЈНИРАНИ ЗА НЕПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

  • Во почетната фаза на стартување, електричниот мотор (14) (со “ѕвезда” напојување) се врти бавно. Соленоидниот вентил не е вклучен, и затоа вшмукувачкиот вентил (3) останува затворен. Должината на оваа фаза е прилагодлива.
  • За време на втората фаза на “делта”, напојувањето го забрзува моторот додека не достигне работна брзина. Соленоидниот вентил се вклучува и вшмукувачкиот вентил (4) се отвора, што овозможува воздухот да помине низ вшмукувачкиот филтер (12) и да влезе во завојниот елемент (2). Ова ја започнува фазата на компресија.
  • Смесата воздух-масло која ја испорачува завојниот елемент (2) се транспортира до резервоарот за сепаратор (7).
  • Почетната количина на масло механички се одвојува од воздухот и се таложи на дното од резервоарот за сепаратор додека воздухот се акумулира на врвот.
  • Со помош на притисокот, воздухот се турка во циркулација низ сепараторскиот филтер (11), каде се врши следната фаза на одвојување на воздух-масло, а потоа воздухот влегува во вентилот за минимален притисок (9). Ова овозможува воздухот да помине само кога ќе се достигне поставената точка на притисок. Кога ќе се достигне оваа точка, воздухот патува низ ладилникот за воздух (10), каде што се лади, и потоа продолжува до садот под притисок. Маслото кое е отстрането од воздухот преку сепараторскиот филтер (11) тече низ цевката за враќање на масло од сепараторот до завојниот компресор. Количеството на масло може да се следи преку стакленцето за набљудување.
  • Во моделот со сушач, воздухот поминува низ сушачот каде што се суши и лади пред да влезе во садот под притисок.
  • Ако единицата нема автоматски одвод за кондензат, кондензатот кој се акумулира во садот под притисок мора да се одведува рачно користејќи го вентилот за одвод на кондензат.
  • Притисокот го турка маслото од дното на резервоарот за сепаратор до термостатскиот вентил (17). Овој вентил испраќа масло со температура над референтната точка до ладилникот за масло (9), каде што се лади. Кога ќе се излади, маслото се враќа до термостатскиот вентил (17), каде се меша со топлото масло кое доаѓа од резервоарот за сепаратор. Тука термостатскиот вентил повторно ја проверува температурата на маслото. Кога ќе се надмине (пониската) референтна точка на температурата, маслото се испраќа до маслениот филтер (5) и потоа до завојниот елемент.
  • Кога ќе се достигне поставениот максимален работен притисок, прекинувачот за притисок го исклучува соленоидниот вентил и го прекинува кругот. Вшмукувачкиот вентил (3) го затвора протокот на воздух и компресорот влегува во режим на работа “без товар”. Оваа состојба продолжува додека не се достигне поставениот минимален системски притисок. Ако потрошувачката на енергија е мала или прекината, единицата продолжува да работи во режим “без товар” за одреден период од време, потоа влегува во режим на подготвеност.

СЕРИЈА – MA SD 7,5 – 15 VS / BDK

Компресори со директен погон и променлива брзина, опционално со сад и сушач

Специјални понуди и попусти

Промоции со Ограничено Времетраење
Не пропуштајте ги нашите промоции со ограничено времетраење кои нудат значителни заштеди на одредени производи. Следете ги нашите објави и бидете први да ги искористите овие уникатни можности.