Гарантни услови

ГАРАНЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ
Ви благодариме што го купивте овој производ!

Со секој купен производ добивате гарантна картичка од: 1 - ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА и 2 - ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Гарантни услови за алат

За секој купен алат на FERM, OMEGA, TYROLIT и AER се врши детална контрола и строг надзор за да се потврди квалитетот.

Според законските и договорните права, за секоја алатка нуди 1 - ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА и 2 - ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА од датумот на купување за да работи без дефекти.

Во овој период СЕРВИСНИОТ ЦЕНТАР ќе го исправи секој дефект во работата на алатот на свој трошок.

Овластениот сервис ќе го поправи производот што е можно поскоро, и ако е во текот на гарантниот период. рокот нема да биде фиксиран во рок од 30 дена, истиот ќе се замени со нов.

Трговецот е должен најмалку пет години од денот на производството на производот, но не помалку од две години од денот на истекот на гаранцијата на производот, да обезбеди резервни делови за производот.

Исклучување на гаранција

Гаранцијата не ги покрива штетите предизвикани од:

- Неправилна или невнимателна употреба (на пример, злоупотреба или употреба на несоодветна опрема

и додатоци)

- Неовластено мешање на алатката (на пример, отворање на производот и менување на алатката)

- Механичко оштетување или преоптоварување на алатот

- Пренизок или превисок напон

- Надворешен удар (поради паѓање или удирање со алатот)

- Употреба на неоригинална опрема и дополнителна опрема

- Неправилна инсталација на алатот

- Редовно лупење (на пример лупење на компоненти како што се четки за четки, лежишта, прекинувачи,

кабли, заптивки, влошки, држачи, чакови и други компоненти)

- Оштетување при транспорт по предавање на алатот

- Непочитување на упатствата за употреба на алатката (вклучено во секоја алатка)

- Од повисока сила

Гаранцијата исто така не опфаќа расклопување, делумно расклопување или поправки со неоригинални

резервни делови или алати кои се поправени од неовластени лица. Гаранцијата не се однесува на редовно периодично одржување, трошок или потрошувачка ниту делови како што се четки, масло, маснотии итн.

Гаранцијата не опфаќа редовни абења на алатката.

Гаранцијата не покрива неправилна употреба на алатката или хоби верзијата на алатката да се користи за професионални употреби.

Барање за поправка во гарантен рок

Во случај на поплака, алатката мора да се донесе или испрати до овластен сервисен центар заедно со оригиналниот доказ за купување (т.е. фактурата)

Сите податоци во приложените документи мора да се совпаѓаат. Потрошувачот нема право да бара замена

производот или враќање на платената сума, доколку ги има недостатокот на сервисирање е минимален, односно не влијае на квалитетот и перформансите на основата функцијата на производот.

Законски права

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство што го регулира. продажбата на производите и тие права не се загрозени со гаранцијата.

СЕРВИСЕН ЦЕНТАР - АЛПЕ ТЕХНА

Адреса

 Ул. 15 бр. 40 - Јурумлери, Скопје

Телефон

+389 (0) 2 2533 527 

Мобилен
 +389 (0) 76 501 730 

 +389 (0) 70 315 566 

Е-маил
 servis@alpetehna.mk